top of page

Bosston Explosionproof

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย โคมกันระเบิด มอเตอร์กันระเบิด ท่ออ่อนกันระเบิด ตู้กันระเบิด กล่องคอนโทรลกันระเบิด โคมไฟกันระเบิด บล็อกกันระเบิด, UNIONS อุปกรณ์กันระเบิด EYS กันระเบิด ฟิตติ้ง กันระเบิด กล่องกันระเบิด โคมไฮเบย์กันระเบิด Explosion Proof ข้อต่อกันระเบิด ตัวจับกันระเบิด ตัวจับความร้อนกันระเบิด สวิทซ์กันระเบิด ไฟฉุกเฉินกัน ระเบิด ไฟหมุน, ไฟสัญญาณ, ป้ายทางออกฉุกเฉินกันระเบิด​

bottom of page