top of page

มาตรฐาน ISO 9001:2015 คืออะไร?ISO 9001:2015 คือ มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ผลิตหรือจัดส่งนั้น ตรงตามความต้องการของลูกค้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความต้องการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


มาตรฐานนี้ ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลก ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

องค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 แสดงให้เห็นว่า:

  • มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

  • มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

  • ใส่ใจความต้องการของลูกค้า

  • พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท Bosston Electrical Industrial ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

บริษัท Bosston Electrical Industrial เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทใส่ใจทุก กระบวนการผลิตสินค้า ดังนี้:

  • การออกแบบ: ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกแบบสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความต้องการของลูกค้า

  • การจัดซื้อ: คัดสรรวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้

  • การผลิต: ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง

  • การทดสอบ: ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ

  • การบริการหลังการขาย: ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพ

ด้วยความมุ่งมั่น ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด และบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บริษัท Bosston Electrical Industrial จึงเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอด 30ปี

ตัวอย่างสินค้าของ Bosston Electrical Industrial ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015


ลูกค้าสามารถมั่นใจ ได้ว่าสินค้าของ Bosston Electrical Industrial นั้น มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สรุป

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ บริษัท Bosston Electrical Industrial ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Commentaires


bottom of page