top of page

โคมไฟกันระเบิดที่ใช้กับโรงงานขนาดต่างๆ มีแบบไหนบ้าง และใช้งานอย่างไรโคมไฟกันระเบิดสำหรับโรงงานมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของโรงงาน:

1. โคมไฟกันระเบิดแบบ High Bay:

 • เหมาะสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเพดานสูง เช่น โรงงานผลิตเครื่องจักร โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 • ให้แสงสว่างสูง กระจายแสงได้กว้าง เหมาะกับพื้นที่กว้างๆ

 • มีทั้งแบบ LED และแบบหลอดไฟแบบ Fluorescent

2. โคมไฟกันระเบิดแบบ Low Bay:

 • เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กหรือเพดานต่ำ เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตยา โรงงานสิ่งทอ

 • ให้แสงสว่างแบบเฉพาะเจาะจง เหมาะกับพื้นที่ทำงาน

 • มีทั้งแบบ LED และแบบหลอดไฟแบบ Fluorescent

3. โคมไฟกันระเบิดแบบ Linear:

 • เหมาะสำหรับพื้นที่แคบๆ หรือต้องการแสงสว่างที่ยาวต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ให้แสงสว่างแบบเส้นตรง เหมาะกับการติดตั้งตามทางเดิน หรือพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างสม่ำเสมอ

 • มีทั้งแบบ LED และแบบหลอดไฟแบบ Fluorescent

4. โคมไฟกันระเบิดแบบ Floodlight:

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น ลานจอดรถ พื้นที่เก็บสินค้า สนามกีฬา

 • ให้แสงสว่างแบบกว้าง เหมาะกับพื้นที่กว้างๆ ภายนอกอาคาร

 • มีทั้งแบบ LED และแบบหลอดไฟแบบ Fluorescent

การใช้งานโคมไฟกันระเบิด:

 • ควรเลือกโคมไฟให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของโรงงาน

 • ติดตั้งโคมไฟตามมาตรฐานความปลอดภัย

 • ตรวจสอบสภาพโคมไฟอย่างสม่ำเสมอ

 • เปลี่ยนหลอดไฟหรือชิ้นส่วนที่ชำรุดทันที


ข้อควรระวัง:

 • ห้ามใช้โคมไฟที่ไม่ใช่โคมไฟกันระเบิดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด

 • ห้ามใช้โคมไฟที่ชำรุดหรือเสียหาย

 • ห้ามใช้โคมไฟผิดประเภท

สนใจรายละเอียดโคมไฟกันระเบิด Bosston สามารถสอบถามได้ โดยทางทีมงาน จะเตรียมข้อมูลเพื่อให้พิจารณา โคมไฟกันระเบิดของ Bosston สามารถกดดูได้ทางด้านล่าง

Comments


bottom of page