top of page

โคมไฟกันระเบิด Explosion Proof คืออะไร ก่อนติดตั้งต้องดูอะไรบ้าง?
โคมไฟกันระเบิด (Explosion-Proof Lighting) คืออุปกรณ์ไฟที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิดหรือการลุกลามของไฟในสภาพแวดล้อมที่มีแก๊ส ไอเหลว หรือฝุ่นเป็นไปได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ในโรงงานที่มีการใช้แก๊สเปรี้ยะและสิ่งอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้

การติดตั้งโคมไฟกันระเบิดมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องดูแลด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัย ดังนี้:

  1. การรับรองมาตรฐาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโคมไฟมีการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ATEX (สหภาพยุโรป), UL (สหรัฐอเมริกา), IECEx (สามัญทางระหว่างประเทศ), หรือมาตรฐานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่การใช้งานนั้น ๆ

  2. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม: ตรวจสอบว่าโคมไฟมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะติดตั้ง โคมไฟที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีแก๊ส ไอเหลว หรือฝุ่นเป็นไปได้จะเหมาะสมกับสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการระเบิด

  3. การติดตั้งและการใช้งาน: อ่านคู่มือการติดตั้งและใช้งานของโคมไฟอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือนั้น ๆ

  4. การบำรุงรักษา: ทำการบำรุงรักษาตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ, ทำความสะอาด, และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เป็นประจำ

  5. การทดสอบ: ทำการทดสอบโคมไฟเพื่อตรวจสอบว่ามีการทำงานอย่างถูกต้อง และว่าสามารถป้องกันการระเบิดได้ตามที่ระบุ

การปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำทั้งหมดนี้จะช่วยให้การติดตั้งและการใช้งานโคมไฟกันระเบิดเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเบิดในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง


และหากกำลังมองหาโคมไฟกันระเบิดคุณภาพสูง สามารถปรึกษากับทางทีมงาน Bosston ได้ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งานหรือติดตั้ง ติดต่อโทร. 088-245-3516, 080-324-1963

Comments


bottom of page